ยินดีต้อนรับสู่บล๊อกของคุณ สรีวรรณ ศุขเขษม ค.บ.2 หมู่ 2 รหัสนักศึกษา 554144081 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัวค่ะ


สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวสรีวรรณ ศุขเขษม เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  ศึกษาที่มหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะ จบจากโรงเรียนดรุณาพาณิชยการ จากจังหวัดราชบุรี บล๊อคนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิชา นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์สูงสุดของนักเรียนและนักศึกษาค่ะ